Правила

Офіційні правила проведення акції «Перегони незламних!»
1. Терміни і загальні положення Правил:
 • 1.1. Цими Офіційними Правилами (далі — Правила) акції «Перегони незламних!» (далі – Акція) визначають порядок та умови її проведення. Акція є рекламною кампанією, спрямованою на заохочення клієнтів. Участь в Акції є безоплатною. Акція не є азартною грою, і її не можна використовувати в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне й беззастережне прийняття учасником усіх умов цих Правил. Ці правила проведення Акції не є договором публічної оферти.
 • 1.2. Отримувач подарунку - це Учасник, який отримав право на отримання Подарунку згідно з цими Правилами і який виконав умови визначені у розділі 3 цих Правил.
 • 1.3. Територія проведення Акції: Акція проводиться на території України (за винятком території України, що тимчасово окупована Російською Федерацією).
 • 1.4. Період проведення Акції: Акція проводиться у період з 00:00 години 01.11.2022 року до 23:59 години 31.01.2023 року (включно) за київським часом (далі — Період).
  Роздача всіх Подарунків відбудеться не пізніше 31.03.2023 року.
 • 1.5. Організатор проведення Акції залишає за собою право змінювати Правила проведення Акції, її строк, в тому числі на нових умовах, протягом строку її дії. Інформація про продовження Акції буде заздалегідь розміщена на офіційній сторінці Акції на сайті http://nezlamni.salesdoubler.pro/
 • 1.6. Під подарунком мається на увазі - сертифікати на товарно-матеріальні цінності або інше майно, товари, які надаються Учасникам Організатором Акції на безоплатній основі.
2. Учасники Акції
 • 2.1. Учасники Акції— це фізичні особи – громадяни України, яким на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років, які виконали умови визначені в п. 2.2. цих Правил в Період проведення Акції та повністю згодні з Правилами Акції, а також надали згоду на обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному у цих Правилах (далі - Учасник або Учасники). Учасниками не можуть бути та не визнаються іноземці та особи без громадянства, власники та/або співробітники Організатора, члени їх сімей. Учасником акції може бути фізична особа, яка за обраним ГЕО з оферами за останні 6 місяців має менше 5 конверсій, а також набрала не менше ніж 300 умовних балів («Миль»), які відповідають вимогам, зазначеним у пункті 2.2. цих Правил.
 • 2.2. Щоб взяти участь в Акції та мати можливість отримати Подарунок, Учасник має протягом строку дії Акції вчинити наступні дії:
 • 2.2.1. Підтвердити свою участь в акції шляхом реєстрації в Рекламно-аналітичній платформі SalesDoubler та/або авторизації в особистому кабінеті в якості Користувача (Веб-майстра) згідно Публічного договору (оферта) Правил користування вебсайтом SalesDoubler;
 • 2.2.2. Набрати необхідну кількість умовних балів («Миль»). 1 Миля становить еквівалент в гривнях для умовного розрахунку. Учасник акції може отримати милі наступним чином:
 • 2.2.2.1. Здійснювати маркетингові заходи з метою здійснення фізичною особою, що відвідує Ресурс розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів Учасника та/або Партнерів Учасника та/або Партнерів Організатора, визначених на сайті цільових дій, передбачених Публічним договором (оферта) Правил користування вебсайтом SalesDoubler.
 • При цьому, наступні цільові дії, які передбачені цим пунктом становлять:
 • 3 милі — 1 CPS (виданий кредит новому клієнту);
  1,5 милі — 1 CPSR (виданий кредит повторному клієнту);
  1 миля — 1 CPL (валідна заявка).
 • По оферам спонсорів наступні цільові дії, які передбачені цим пунктом становлять:
 • Генеральний спонсор «Генеральний адмірал акції»:
 • 9 миль — 1 СРА (виданий кредит новому клієнту);
  4,5 мили — 1 CPSR (виданий кредит повторному клієнту);
  3 мили — 1 CPL (валідна заявка).
 • Спонсори другого розряду «Капітан 1 ранга» :
 • 6 миль — 1 СРА (виданий кредит новому клієнту);
  3 мили — 1 CPSR (виданий кредит повторному клієнту);
  2 мили — 1 CPL (валідна заявка).
 • Спонсори третього розряду «Капітан 2 ранга» :
 • 4,5 мили — 1 СРА (виданий кредит новому клієнту);
  2,25 мили — 1 CPSR (виданий кредит повторному клієнту);
  1,5 мили — 1 CPL (валідна заявка).
 • 2.2.2.2. Учасник зобов’язаний здійснювати маркетингові заходи, зазначені у п. 2.2.2.1., у оферах PDL-Україна, які визначені за посиланням ;
 • 2.3. Не можуть брати участь в Акції:
 • 2.3.1. особи, які не виконали положень цих Правил;
 • 2.3.2. особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
 • 2.3.3. особи, які мають непогашену судимість;
 • 2.4. Особи, які відповідають вимогам встановленим п. 2.1. та виконали умови передбачені п. 2.2. цих Правил автоматично стають Учасниками Акції.
 • 2.5. Учасник, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення із цими Правилами. Відмову Учасника від їх належного виконання вважають відмовою Учасника від участі в Акції й отриманні Подарунку. У разі порушення будь-якої з умов і/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання Подарунку й будь-якої компенсації.
 • 2.6. Кількість умовних балів «Миль» Учасника підраховує представник Організатора акції.
3. Подарунки Акції та порядок їх отримання.
 • 3.1. Перелік подарунків (призів) за Акцією буде визначатись організатором Акції самостійно, в односторонньому порядку.
 • 3.2. Учасник, у випадку виграшу будь-якого призу, має право відмовитись від його отримання з подальшим перерахуванням грошових коштів, у розмірі вартості Подарунку, до Збройних сил України на профільні рахунки Міністерства оборони України та/або Національного банку України.
 • 3.3. Отримати гарантовані Подарунки зможуть перші 20 Учасників, які відповідають вимогам, зазначеним у пункті 2.2. цих Правил.
 • 3.4. Отримати рандомні Подарунки зможуть учасники що посіли місця починаючи з 21-го, а також набрали не менше ніж 300 умовних балів («Миль»), які відповідають вимогам, зазначеним у пункті 2.2. цих Правил.
 • 3.5. Приз-сюрприз розігрується серед усіх учасників, хто набрав мінімум 300 умовних балів («Миль»)
 • 3.6. Кожні 300 умовних балів («Миль») прирівнюються до 1 шансу виграшу в рандомі.
 • 3.7. Для отримання Подарунків, Учасник протягом 1 (одного) календарного місяця з дати закінчення строку проведення Акції надати Організатору реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер та серія паспорта, ID та пошта, зареєстрована у Рекламно-аналітичній платформі SalesDoubler.
 • Учасники
 • 3.8. Учасники мають право відмовитися від отримання призів.
 • 3.9. Якщо Учасник з будь-яких причин відмовляється отримати Подарунок (ки), він не має права передати його (їх) третім особам і в такому випадку втрачає право на отримання Подарунку (ів), про що заповнює письмову відмову.
 • 3.10. Організатор має право визначити Отримувачем подарунку, наступного із загальної кількості осіб, що виконали Правила Акції, у випадку відмови Учасника від отримання Подарунку або втрати ним права на отримання Подарунку.
 • 3.11. Організатор не несе відповідальності за подальше використання Подарунків після їх одержання, зокрема, за неможливість скористатись наданим Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Подарунку. Якщо Подарунок залишився не врученими через те, що Учасники не дотрималися вимог, зазначених у цих Правилах, Організатор використовує Подарунки на власний розсуд.
4. Заключні положення
 • 4.1. Ці Правила обов’язкові для виконання.
 • 4.2. Приймаючи участь в Акції Учасники надають Організатору право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»: отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати та поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані. Учасники також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань тощо з інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.
 • 4.3. Учасник Акції, приймаючи участь у ній, надає дозвіл на відправлення повідомлення шляхом направлення смс-повідомлення, електронного листа, повідомлення у соціальних мережах та інших доступних каналах зв’язку з метою отримання повідомлень про результат Акції, маркетингового повідомлення, інформаційних матеріалів щодо послуг Організаторів Акції без будь-яких часових обмежень.
 • 4.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор.
 • 4.5. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості Подарунків, визначених цими Правилами.
 • 4.6. Організатор звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), зокрема: стихійні лиха, пожежа, повінь, будь-які військові дії, блокади, зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції або на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного або надзвичайного стану, суворих карантинних обмежень й інших непідвладних контролю з боку Організатора обставин.
 • 4.7. Умовні бали «Миль» не є платіжним засобом та його не можна обміняти на будь-який платіжний засіб (гроші).
 • 4.8. Терміни, що їх вживають у цих Правилах, стосуються лише Акції, яку проводять у межах цих Правил.
 • 4.9. Усі питання, які не врегульовано в цих Правилах, регулюють відповідно до чинного законодавства України.
Реєстрація